Děkujeme sponzorům za podporu!

Školení kursu TRENÉRA FOTBALU C licence (1. – 3. 9. 2017)

17.8.2017

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

OKRESNÍ  FOTBALOVÝ  SVAZ  OPAVA

Vodárenská 18  747 07  Opava
Informace  Trenérsko-metodické  komise

V Opavě dne 14.8.2017.
Školení kursu TRENÉRA FOTBALU C licence

Trenérsko-metodická komise Okresního fotbalového svazu Opava pořádá v souladu s „Řádem licenčního kurzu licence Trenér fotbalu C“ ve dnech 1. – 3. 9. 2017 školení a doškolení uchazečů pro získání licence „C“ trenéra fotbalu dle níže uvedeného harmonogramu.

Harmonogram s náplní školení (doškolení je pouze v SOBOTU!!!):

Pátek 1.9.2017 – školící místnost SFC Opava (stadion klubu: ulice Lipová 105/2) – začátek: 16:15 ÷ 16:30 hodin (prezence). – školení (teorie = 4 hodiny): 16:30 ÷ 20:30 hodin.

Sobota 2.9.2017 – školící místnost SFC Opava (stadion klubu: ulice Lipová 105/2) – školení (teorie + praxe = 11 hodin): 8:00 ÷ 19:00 hodin.

Neděle 3.9.2017 – školící místnost SFC Opava (stadion klubu: ulice Lipová 105/2) – školení (teorie + praxe = 8 hodin): 8:00 ÷ 16:00 hodin.

Organizační zajištění školení: Radovan MORONG, Mgr. Radim ZAJÍC a Ing. Radek KOTÍK, Ph.D. Lektorské zajištění: stanovení odborníci dle probírané tématiky schválení TMÚ FAČR (TMK MS KFS).

Cena školného: ŠKOLENÍ = 600,- Kč (zahrnuto: organizační zajištění kursu, sobotní oběd, literatura, osvědčení o licenci) a DOŠKOLENÍ = 300,- Kč (zahrnuto: organizační zajištění kursu, sobotní oběd, osvědčení o licenci). Podmínkou přijetí a účasti na daném kursu je uhrazení uvedené částky do úterý 29.8.2017 na sekretariátu OFS Opava u ekonomky RS ČUS v Opavě nebo platbou na účet 246432567/0300 (VS = datum narození v pořadí: RRRRMMDD).

OFS Opava si vyhrazuje právo výše uvedenou akci z důvodu nízkého počtu přihlášených frekventantů zrušit. Kurs je rovněž kapacitně omezen, tudíž i právo nepřijmout uchazeče po naplnění kapacity.

Ing. Radek KOTÍK, Ph.D.   Ing. Miroslav ZÁLOHA    Radovan MORONG    sekretář OFS Opava      předseda OFS Opava         předseda TMK OFS Opava

Okresní fotbalový svaz Opava  mobil: 724 210 847 Vodárenská 18  web: www.ofsopava.cz 747 07  Opava  email: ofsopava@seznam.cz


Fatal error: Can't use function return value in write context in /data/web/virtuals/111118/virtual/www/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 117