Děkujeme sponzorům za podporu!

Schůze členů fotbalového oddílu TJ Vítkov: pátek 8.června od 20:00 v kavárně restaurace Růže

6.6.2018

„Na základě rozhodnutí VV FO TJ Vítkov je svolána oddílová schůze členů FO TJ Vítkov. Schůze členů proběhne dne 8.6.2018 od 20:00 v kavárně restaurace Růže.

Program schůze:

 1. ÚVOD
 2. ZHODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO OBDOBÍ A STÁVAJÍCÍHO STAVU
  1. Výkonný výbor (zhodnocení, příští soutěžní ročník, střednědobý výhled)
  2. Trenéři jednotlivých kategorií
 3. UKONČENÍ ČINNOSTI STÁVAJÍCÍHO VÝKONNÉHO VÝBORU
 4. DISKUZE NAD SLOŽENÍM NOVÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU (počet členů, výběr kandidátů)
 5. VOLBA NOVÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU
 6. UKONČENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
 7. SCHŮZE NOVĚ ZVOLENÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU
 8. VOLBA PŘEDSEDY FO TV VÍTKOV

Této členské schůze má právo se zúčastnit s hlasovacím právem každý člen FO TJ, za nezletilého člena pak jeho zákonný zástupce (rodič), dále pozvaní hosté bez hlasovacího práva. Hlasovací právo mají také nezletilí členové družstva muži „A“.

Budeme se těšit na hojnou účast.“


Fatal error: Can't use function return value in write context in /data/web/virtuals/111118/virtual/www/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 117